Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Phnom Penh

Sonnenaufgang Phnom Penh heute ({{loc.curdate}})

{{loc.suninfo.sunrise}} Uhr

Sonnenuntergang Phnom Penh heute ({{loc.curdate}})

{{loc.suninfo.sunset}} Uhr

Sonnenstand Phnom Penh aktuell ({{loc.curdateTime}} Uhr)

, Höhenwinkel: {{loc.suninfo.altitude_format}}°


heute, morgen, gestern

Sonnenenstand in Phnom Penh (Kambodscha)


Sonnenaufgang: {{loc.suninfo.sunrise}}
Sonnenuntergang: {{loc.suninfo.sunset}}
Tageslänge: {{loc.suninfo.dayLength}}

Asia/Phnom_Penh
Sonnenwinkel: {{loc.suninfo.azimuth_format}}°
Sonnenhöhe: {{loc.suninfo.altitude_format}}°
Mittag: {{loc.suninfo.noon}}

Tageslänge 2019 in Phnom Penh, Kambodscha im Jahresverlauf

Tag- und Nachtgleiche (Äquinoktikum): {{loc.suninfo.equisol.equinoxMarch}}
Sommersonnenwende: {{loc.suninfo.equisol.solsticeJune}}

Sonnenaufgang: {{dlWigetSunData.sunrise}}
Sonnenuntergang: {{dlWigetSunData.sunset}}
Tag- und Nachtgleiche (Äquinoktikum): {{loc.suninfo.equisol.equinoxSept}}
Wintersonnenwende: {{loc.suninfo.equisol.solsticeDec}}

Wahrer Mittag: {{dlWigetSunData.noon}}
Tageslänge: {{dlWigetSunData.dayLength}}

Sonne aktuell in Phnom Penh, Kambodscha

Sonne im Jahresverlauf in Phnom Penh, Kambodscha

Aktueller Sonnenstand in einigen Nachbarorten von Phnom Penh Kambodscha

Ort Sonnenstand Uhrzeit Sonnenaufgang Sonnenuntergang Tageslänge
Takeo
49.57 °
09:23
05:46:26 18:27:51 12:41:25
Long Xuyên
49.97 °
09:23
05:44:48 18:24:17 12:39:29
Kampong Chhnang
49.87 °
09:23
05:44:53 18:30:21 12:45:28
Cho Dok
49.78 °
09:23
05:45:35 18:26:04 12:40:29
Cao Lãnh
50.18 °
09:23
05:43:54 18:23:37 12:39:43
Kampong Cham
50.53 °
09:23
05:42:06 18:26:45 12:44:39
Ta Khmau
49.89 °
09:23
05:44:59 18:27:59 12:43:00
Phú Khương
50.92 °
09:23
05:40:34 18:22:56 12:42:22
Phumĭ Véal Srê
49.56 °
09:23
05:46:29 18:27:52 12:41:23
Hà Tiên
49.09 °
09:23
05:48:36 18:28:04 12:39:28