Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Phnom Penh

Sonnenaufgang Phnom Penh heute ({{loc.curdate}})

{{loc.suninfo.sunrise}} Uhr

Sonnenuntergang Phnom Penh heute ({{loc.curdate}})

{{loc.suninfo.sunset}} Uhr

Sonnenstand Phnom Penh aktuell ({{loc.curdateTime}} Uhr)

, Höhenwinkel: {{loc.suninfo.altitude_format}}°


heute, morgen, gestern

Sonnenenstand in Phnom Penh (Kambodscha)


Sonnenaufgang: {{loc.suninfo.sunrise}}
Sonnenuntergang: {{loc.suninfo.sunset}}
Tageslänge: {{loc.suninfo.dayLength}}

Asia/Phnom_Penh
Sonnenwinkel: {{loc.suninfo.azimuth_format}}°
Sonnenhöhe: {{loc.suninfo.altitude_format}}°
Mittag: {{loc.suninfo.noon}}

Tageslänge 2019 in Phnom Penh, Kambodscha im Jahresverlauf

Tag- und Nachtgleiche (Äquinoktikum): {{loc.suninfo.equisol.equinoxMarch}}
Sommersonnenwende: {{loc.suninfo.equisol.solsticeJune}}

Sonnenaufgang: {{dlWigetSunData.sunrise}}
Sonnenuntergang: {{dlWigetSunData.sunset}}
Tag- und Nachtgleiche (Äquinoktikum): {{loc.suninfo.equisol.equinoxSept}}
Wintersonnenwende: {{loc.suninfo.equisol.solsticeDec}}

Wahrer Mittag: {{dlWigetSunData.noon}}
Tageslänge: {{dlWigetSunData.dayLength}}

Sonne aktuell in Phnom Penh, Kambodscha

Sonne im Jahresverlauf in Phnom Penh, Kambodscha

Aktueller Sonnenstand in einigen Nachbarorten von Phnom Penh Kambodscha

Ort Sonnenstand Uhrzeit Sonnenaufgang Sonnenuntergang Tageslänge
Takeo
13.78 °
16:41
05:50:03 17:42:11 11:52:08
Long Xuyên
13.29 °
16:41
05:47:03 17:40:00 11:52:57
Kampong Chhnang
13.61 °
16:41
05:51:24 17:41:47 11:50:23
Cho Dok
13.53 °
16:41
05:48:32 17:41:03 11:52:31
Cao Lãnh
13.08 °
16:41
05:46:18 17:39:09 11:52:51
Kampong Cham
12.91 °
16:41
05:48:02 17:38:47 11:50:45
Ta Khmau
13.51 °
16:41
05:49:44 17:41:11 11:51:27
Phú Khương
12.43 °
16:41
05:44:52 17:36:35 11:51:43
Phumĭ Véal Srê
13.79 °
16:41
05:50:05 17:42:13 11:52:08
Hà Tiên
14.20 °
16:41
05:50:50 17:43:47 11:52:57