Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Phnom Penh

Sonnenaufgang Phnom Penh heute ({{loc.curdate}})

{{loc.suninfo.sunrise}} Uhr

Sonnenuntergang Phnom Penh heute ({{loc.curdate}})

{{loc.suninfo.sunset}} Uhr

Sonnenstand Phnom Penh aktuell ({{loc.curdateTime}} Uhr)

, Höhenwinkel: {{loc.suninfo.altitude_format}}°


heute, morgen, gestern

Sonnenenstand in Phnom Penh (Kambodscha)


Sonnenaufgang: {{loc.suninfo.sunrise}}
Sonnenuntergang: {{loc.suninfo.sunset}}
Tageslänge: {{loc.suninfo.dayLength}}

Asia/Phnom_Penh
Sonnenwinkel: {{loc.suninfo.azimuth_format}}°
Sonnenhöhe: {{loc.suninfo.altitude_format}}°
Mittag: {{loc.suninfo.noon}}

Tageslänge 2020 in Phnom Penh, Kambodscha im Jahresverlauf

Tag- und Nachtgleiche (Äquinoktikum): {{loc.suninfo.equisol.equinoxMarch}}
Sommersonnenwende: {{loc.suninfo.equisol.solsticeJune}}

Sonnenaufgang: {{dlWigetSunData.sunrise}}
Sonnenuntergang: {{dlWigetSunData.sunset}}
Tag- und Nachtgleiche (Äquinoktikum): {{loc.suninfo.equisol.equinoxSept}}
Wintersonnenwende: {{loc.suninfo.equisol.solsticeDec}}

Wahrer Mittag: {{dlWigetSunData.noon}}
Tageslänge: {{dlWigetSunData.dayLength}}

Sonne aktuell in Phnom Penh, Kambodscha

Sonne im Jahresverlauf in Phnom Penh, Kambodscha

Aktueller Sonnenstand in einigen Nachbarorten von Phnom Penh Kambodscha

Ort Sonnenstand Uhrzeit Sonnenaufgang Sonnenuntergang Tageslänge
Takeo
-63.28 °
00:18
05:50:20 18:22:04 12:31:44
Long Xuyên
-63.80 °
00:18
05:48:26 18:18:46 12:30:20
Kampong Chhnang
-62.04 °
00:18
05:49:20 18:24:00 12:34:40
Cho Dok
-63.53 °
00:18
05:49:20 18:20:24 12:31:04
Cao Lãnh
-63.69 °
00:18
05:47:33 18:18:04 12:30:31
Kampong Cham
-62.20 °
00:18
05:46:27 18:20:31 12:34:04
Ta Khmau
-62.77 °
00:18
05:49:06 18:21:59 12:32:53
Phú Khương
-62.81 °
00:18
05:44:36 18:17:01 12:32:25
Phumĭ Véal Srê
-63.29 °
00:18
05:50:22 18:22:05 12:31:43
Hà Tiên
-63.91 °
00:18
05:52:13 18:22:33 12:30:20