Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Phnom Penh

Sonnenaufgang Phnom Penh heute ({{loc.curdate}})

{{loc.suninfo.sunrise}} Uhr

Sonnenuntergang Phnom Penh heute ({{loc.curdate}})

{{loc.suninfo.sunset}} Uhr

Sonnenstand Phnom Penh aktuell ({{loc.curdateTime}} Uhr)

, Höhenwinkel: {{loc.suninfo.altitude_format}}°


heute, morgen, gestern

Sonnenenstand in Phnom Penh (Kambodscha)


Sonnenaufgang: {{loc.suninfo.sunrise}}
Sonnenuntergang: {{loc.suninfo.sunset}}
Tageslänge: {{loc.suninfo.dayLength}}

Asia/Phnom_Penh
Sonnenwinkel: {{loc.suninfo.azimuth_format}}°
Sonnenhöhe: {{loc.suninfo.altitude_format}}°
Mittag: {{loc.suninfo.noon}}

Tageslänge 2020 in Phnom Penh, Kambodscha im Jahresverlauf

Tag- und Nachtgleiche (Äquinoktikum): {{loc.suninfo.equisol.equinoxMarch}}
Sommersonnenwende: {{loc.suninfo.equisol.solsticeJune}}

Sonnenaufgang: {{dlWigetSunData.sunrise}}
Sonnenuntergang: {{dlWigetSunData.sunset}}
Tag- und Nachtgleiche (Äquinoktikum): {{loc.suninfo.equisol.equinoxSept}}
Wintersonnenwende: {{loc.suninfo.equisol.solsticeDec}}

Wahrer Mittag: {{dlWigetSunData.noon}}
Tageslänge: {{dlWigetSunData.dayLength}}

Sonne aktuell in Phnom Penh, Kambodscha

Sonne im Jahresverlauf in Phnom Penh, Kambodscha

Aktueller Sonnenstand in einigen Nachbarorten von Phnom Penh Kambodscha

Ort Sonnenstand Uhrzeit Sonnenaufgang Sonnenuntergang Tageslänge
Takeo
-36.76 °
20:37
06:20:56 18:08:50 11:47:54
Long Xuyên
-37.32 °
20:37
06:17:48 18:06:46 11:48:58
Kampong Chhnang
-36.79 °
20:37
06:22:31 18:08:12 11:45:41
Cho Dok
-37.05 °
20:37
06:19:21 18:07:46 11:48:25
Cao Lãnh
-37.52 °
20:37
06:17:04 18:05:55 11:48:51
Kampong Cham
-37.53 °
20:37
06:19:06 18:05:14 11:46:08
Ta Khmau
-36.98 °
20:37
06:20:42 18:07:45 11:47:03
Phú Khương
-38.11 °
20:37
06:15:48 18:03:11 11:47:23
Phumĭ Véal Srê
-36.75 °
20:37
06:20:57 18:08:53 11:47:56
Hà Tiên
-36.39 °
20:37
06:21:35 18:10:34 11:48:59