Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Phnom Penh

Sonnenaufgang Phnom Penh heute ({{loc.curdate}})

{{loc.suninfo.sunrise}} Uhr

Sonnenuntergang Phnom Penh heute ({{loc.curdate}})

{{loc.suninfo.sunset}} Uhr

Sonnenstand Phnom Penh aktuell ({{loc.curdateTime}} Uhr)

, Höhenwinkel: {{loc.suninfo.altitude_format}}°


heute, morgen, gestern

Sonnenenstand in Phnom Penh (Kambodscha)


Sonnenaufgang: {{loc.suninfo.sunrise}}
Sonnenuntergang: {{loc.suninfo.sunset}}
Tageslänge: {{loc.suninfo.dayLength}}

Asia/Phnom_Penh
Sonnenwinkel: {{loc.suninfo.azimuth_format}}°
Sonnenhöhe: {{loc.suninfo.altitude_format}}°
Mittag: {{loc.suninfo.noon}}

Tageslänge 2021 in Phnom Penh, Kambodscha im Jahresverlauf

Tag- und Nachtgleiche (Äquinoktikum): {{loc.suninfo.equisol.equinoxMarch}}
Sommersonnenwende: {{loc.suninfo.equisol.solsticeJune}}

Sonnenaufgang: {{dlWigetSunData.sunrise}}
Sonnenuntergang: {{dlWigetSunData.sunset}}
Tag- und Nachtgleiche (Äquinoktikum): {{loc.suninfo.equisol.equinoxSept}}
Wintersonnenwende: {{loc.suninfo.equisol.solsticeDec}}

Wahrer Mittag: {{dlWigetSunData.noon}}
Tageslänge: {{dlWigetSunData.dayLength}}

Sonne aktuell in Phnom Penh, Kambodscha

Sonne im Jahresverlauf in Phnom Penh, Kambodscha

Aktueller Sonnenstand in einigen Nachbarorten von Phnom Penh Kambodscha

Ort Sonnenstand Uhrzeit Sonnenaufgang Sonnenuntergang Tageslänge
Takeo
-23.89 °
04:44
06:24:01 17:57:49 11:33:48
Long Xuyên
-23.09 °
04:44
06:20:29 17:56:10 11:35:41
Kampong Chhnang
-24.38 °
04:44
06:26:28 17:56:19 11:29:51
Cho Dok
-23.49 °
04:44
06:22:15 17:56:57 11:34:42
Cao Lãnh
-22.93 °
04:44
06:19:48 17:55:15 11:35:27
Kampong Cham
-23.56 °
04:44
06:22:53 17:53:32 11:30:39
Ta Khmau
-23.89 °
04:44
06:24:08 17:56:24 11:32:16
Phú Khương
-22.72 °
04:44
06:19:05 17:51:58 11:32:53
Phumĭ Véal Srê
-23.89 °
04:44
06:24:02 17:57:52 11:33:50
Hà Tiên
-23.98 °
04:44
06:24:16 17:59:57 11:35:41