Sonnenaufgang, Sonnenuntergang in Kirgisistan

Sonnenenstand in Bischkek (Kirgisistan)


Sonnenaufgang: {{loc.suninfo.sunrise}}
Sonnenuntergang: {{loc.suninfo.sunset}}
Tageslänge: {{loc.suninfo.dayLength}}

Asia/Bishkek
Sonnenwinkel: {{loc.suninfo.azimuth_format}}°
Sonnenhöhe: {{loc.suninfo.altitude_format}}°
Mittag: {{loc.suninfo.noon}}

Sonnenstand und Tageslänge der 50 größten Orte Kirgisistans

Ort Sonnenstand Uhrzeit Sonnenaufgang Sonnenuntergang Tageslänge
Bischkek
-45.56 °
22:33
07:16:49 18:17:21 11:00:32
Osh City
-45.90 °
22:33
07:21:23 18:27:01 11:05:38
Osch
-45.90 °
22:33
07:21:25 18:27:05 11:05:40
Dschalalabat
-45.79 °
22:33
07:21:03 18:25:50 11:04:47
Karakol
-47.91 °
22:33
07:01:10 18:02:35 11:01:25
Tokmok
-45.98 °
22:33
07:13:56 18:14:32 11:00:36
Kara-Balta
-45.17 °
22:33
07:19:43 18:20:23 11:00:40
Naryn
-47.27 °
22:33
07:09:36 18:13:21 11:03:45
Ösgön
-46.07 °
22:33
07:19:40 18:24:49 11:05:09
Balyktschy
-46.72 °
22:33
07:09:58 18:11:26 11:01:28
Talas
-44.40 °
22:33
07:25:49 18:27:07 11:01:18
Kyzyl-Kyya
-45.64 °
22:33
07:23:49 18:30:02 11:06:13
Bazar-Korgon
-45.58 °
22:33
07:22:11 18:26:45 11:04:34
Iradan
-45.62 °
22:33
07:23:57 18:30:09 11:06:12
Tash-Kumyr
-45.07 °
22:33
07:24:38 18:28:31 11:03:53
Kant
-45.69 °
22:33
07:15:48 18:16:17 11:00:29
Toktogul
-45.20 °
22:33
07:22:18 18:25:03 11:02:45
Cholpon-Ata
-47.09 °
22:33
07:06:35 18:07:39 11:01:04
Kara Suu
-45.84 °
22:33
07:21:20 18:26:37 11:05:17
Isfana
-44.19 °
22:33
07:33:48 18:40:52 11:07:04
Kyzyl-Suu
-47.80 °
22:33
07:02:33 18:04:18 11:01:45
At-Bashi
-47.33 °
22:33
07:10:05 18:14:24 11:04:19
Suluktu
-44.16 °
22:33
07:33:44 18:40:36 11:06:52
Nookat
-45.94 °
22:33
07:21:52 18:28:04 11:06:12
Tyup
-47.73 °
22:33
07:01:33 18:02:26 11:00:53
Aydarken
-45.31 °
22:33
07:26:38 18:33:31 11:06:53
Ak-Suu
-47.97 °
22:33
07:00:38 18:02:02 11:01:24
Kaindy
-45.06 °
22:33
07:20:26 18:21:03 11:00:37
Kemin
-46.23 °
22:33
07:12:19 18:13:03 11:00:44
Batken
-44.91 °
22:33
07:28:51 18:35:28 11:06:37
Sosnovka
-45.30 °
22:33
07:19:20 18:20:23 11:01:03
Kadzhi-Say
-47.48 °
22:33
07:05:38 18:07:50 11:02:12
Karavan
-45.65 °
22:33
07:23:38 18:29:46 11:06:08