Sonnenaufgang, Sonnenuntergang in Kirgisistan

Sonnenenstand in Bischkek (Kirgisistan)


Sonnenaufgang: {{loc.suninfo.sunrise}}
Sonnenuntergang: {{loc.suninfo.sunset}}
Tageslänge: {{loc.suninfo.dayLength}}

Asia/Bishkek
Sonnenwinkel: {{loc.suninfo.azimuth_format}}°
Sonnenhöhe: {{loc.suninfo.altitude_format}}°
Mittag: {{loc.suninfo.noon}}

Sonnenstand und Tageslänge der 50 größten Orte Kirgisistans

Ort Sonnenstand Uhrzeit Sonnenaufgang Sonnenuntergang Tageslänge
Bischkek
-30.40 °
01:34
05:59:32 20:15:14 14:15:42
Osh City
-32.87 °
01:34
06:11:55 20:17:05 14:05:10
Osch
-32.88 °
01:34
06:12:00 20:17:07 14:05:07
Dschalalabat
-32.46 °
01:34
06:10:18 20:17:12 14:06:54
Karakol
-30.30 °
01:34
05:45:12 19:59:09 14:13:57
Tokmok
-30.35 °
01:34
05:56:45 20:12:20 14:15:35
Kara-Balta
-30.52 °
01:34
06:02:38 20:18:04 14:15:26
Naryn
-31.67 °
01:34
05:57:14 20:06:20 14:09:06
Ösgön
-32.60 °
01:34
06:09:27 20:15:38 14:06:11
Balyktschy
-30.63 °
01:34
05:54:06 20:07:54 14:13:48
Talas
-30.93 °
01:34
06:09:45 20:23:49 14:14:04
Kyzyl-Kyya
-33.20 °
01:34
06:15:16 20:19:12 14:03:56
Bazar-Korgon
-32.38 °
01:34
06:11:05 20:18:26 14:07:21
Iradan
-33.19 °
01:34
06:15:21 20:19:20 14:03:59
Tash-Kumyr
-32.11 °
01:34
06:12:31 20:21:14 14:08:43
Kant
-30.35 °
01:34
05:58:26 20:14:15 14:15:49
Toktogul
-31.53 °
01:34
06:08:26 20:19:32 14:11:06
Cholpon-Ata
-30.33 °
01:34
05:50:05 20:04:46 14:14:41
Kara Suu
-32.70 °
01:34
06:11:20 20:17:13 14:05:53
Isfana
-33.74 °
01:34
06:26:34 20:28:42 14:02:08
Kyzyl-Suu
-30.50 °
01:34
05:47:05 20:00:21 14:13:16
At-Bashi
-31.95 °
01:34
05:58:34 20:06:31 14:07:57
Suluktu
-33.64 °
01:34
06:26:12 20:28:45 14:02:33
Nookat
-33.15 °
01:34
06:13:17 20:17:16 14:03:59
Tyup
-30.07 °
01:34
05:44:46 19:59:49 14:15:03
Aydarken
-33.56 °
01:34
06:19:05 20:21:41 14:02:36
Ak-Suu
-30.27 °
01:34
05:44:38 19:58:38 14:14:00
Kaindy
-30.53 °
01:34
06:03:18 20:18:47 14:15:29
Kemin
-30.37 °
01:34
05:55:20 20:10:39 14:15:19
Batken
-33.47 °
01:34
06:20:55 20:24:01 14:03:06
Sosnovka
-30.69 °
01:34
06:02:51 20:17:28 14:14:37
Kadzhi-Say
-30.82 °
01:34
05:50:52 20:03:12 14:12:20
Karavan
-33.16 °
01:34
06:14:57 20:19:03 14:04:06