Sonnenaufgang, Sonnenuntergang in Kirgisistan

Sonnenenstand in Bischkek (Kirgisistan)


Sonnenaufgang: {{loc.suninfo.sunrise}}
Sonnenuntergang: {{loc.suninfo.sunset}}
Tageslänge: {{loc.suninfo.dayLength}}

Asia/Bishkek
Sonnenwinkel: {{loc.suninfo.azimuth_format}}°
Sonnenhöhe: {{loc.suninfo.altitude_format}}°
Mittag: {{loc.suninfo.noon}}

Sonnenstand und Tageslänge der 50 größten Orte Kirgisistans

Ort Sonnenstand Uhrzeit Sonnenaufgang Sonnenuntergang Tageslänge
Bischkek
35.55 °
17:09
05:38:47 20:36:56 14:58:09
Osh City
37.01 °
17:09
05:53:01 20:36:56 14:43:55
Osch
37.02 °
17:09
05:53:06 20:36:57 14:43:51
Dschalalabat
36.85 °
17:09
05:51:06 20:37:20 14:46:14
Karakol
32.77 °
17:09
05:24:46 20:20:31 14:55:45
Tokmok
35.03 °
17:09
05:36:01 20:34:00 14:57:59
Kara-Balta
36.10 °
17:09
05:41:56 20:39:43 14:57:47
Naryn
34.58 °
17:09
05:37:39 20:26:52 14:49:13
Ösgön
36.63 °
17:09
05:50:22 20:35:39 14:45:17
Balyktschy
34.40 °
17:09
05:33:41 20:29:15 14:55:34
Talas
37.30 °
17:09
05:49:17 20:45:13 14:55:56
Kyzyl-Kyya
37.55 °
17:09
05:56:34 20:38:51 14:42:17
Bazar-Korgon
37.03 °
17:09
05:51:48 20:38:40 14:46:52
Iradan
37.57 °
17:09
05:56:39 20:38:59 14:42:20
Tash-Kumyr
37.41 °
17:09
05:53:00 20:41:42 14:48:42
Kant
35.36 °
17:09
05:37:40 20:35:57 14:58:17
Toktogul
36.83 °
17:09
05:48:29 20:40:25 14:51:56
Cholpon-Ata
33.74 °
17:09
05:29:30 20:26:16 14:56:46
Kara Suu
36.96 °
17:09
05:52:18 20:37:12 14:44:54
Isfana
39.56 °
17:09
06:08:10 20:48:02 14:39:52
Kyzyl-Suu
33.06 °
17:09
05:26:46 20:21:36 14:54:50
At-Bashi
34.73 °
17:09
05:39:11 20:26:51 14:47:40
Suluktu
39.53 °
17:09
06:07:44 20:48:10 14:40:26
Nookat
37.18 °
17:09
05:54:35 20:36:55 14:42:20
Tyup
32.79 °
17:09
05:24:08 20:21:23 14:57:15
Aydarken
38.17 °
17:09
06:00:37 20:41:05 14:40:28
Ak-Suu
32.67 °
17:09
05:24:12 20:20:01 14:55:49
Kaindy
36.23 °
17:09
05:42:35 20:40:26 14:57:51
Kemin
34.75 °
17:09
05:34:39 20:32:16 14:57:37
Batken
38.56 °
17:09
06:02:22 20:43:31 14:41:09
Sosnovka
36.08 °
17:09
05:42:18 20:38:58 14:56:40
Kadzhi-Say
33.68 °
17:09
05:30:43 20:24:18 14:53:35
Karavan
37.50 °
17:09
05:56:13 20:38:43 14:42:30