Sonnenaufgang, Sonnenuntergang in Kirgisistan

Sonnenenstand in Bischkek (Kirgisistan)


Sonnenaufgang: {{loc.suninfo.sunrise}}
Sonnenuntergang: {{loc.suninfo.sunset}}
Tageslänge: {{loc.suninfo.dayLength}}

Asia/Bishkek
Sonnenwinkel: {{loc.suninfo.azimuth_format}}°
Sonnenhöhe: {{loc.suninfo.altitude_format}}°
Mittag: {{loc.suninfo.noon}}

Sonnenstand und Tageslänge der 50 größten Orte Kirgisistans

Ort Sonnenstand Uhrzeit Sonnenaufgang Sonnenuntergang Tageslänge
Bischkek
-9.19 °
19:21
07:56:53 18:34:26 10:37:33
Osh City
-7.52 °
19:21
08:00:31 18:45:02 10:44:31
Osch
-7.51 °
19:21
08:00:33 18:45:06 10:44:33
Dschalalabat
-7.73 °
19:21
08:00:20 18:43:43 10:43:23
Karakol
-11.92 °
19:21
07:41:06 18:19:47 10:38:41
Tokmok
-9.70 °
19:21
07:54:00 18:31:38 10:37:38
Kara-Balta
-8.64 °
19:21
07:59:46 18:37:29 10:37:43
Naryn
-10.03 °
19:21
07:49:06 18:31:00 10:41:54
Ösgön
-7.93 °
19:21
07:58:53 18:42:45 10:43:52
Balyktschy
-10.30 °
19:21
07:49:52 18:28:40 10:38:48
Talas
-7.43 °
19:21
08:05:44 18:44:22 10:38:38
Kyzyl-Kyya
-6.96 °
19:21
08:02:50 18:48:11 10:45:21
Bazar-Korgon
-7.56 °
19:21
08:01:30 18:44:34 10:43:04
Iradan
-6.94 °
19:21
08:02:58 18:48:16 10:45:18
Tash-Kumyr
-7.22 °
19:21
08:04:04 18:46:14 10:42:10
Kant
-9.38 °
19:21
07:55:53 18:33:21 10:37:28
Toktogul
-7.84 °
19:21
08:01:57 18:42:33 10:40:36
Cholpon-Ata
-10.98 °
19:21
07:46:35 18:24:48 10:38:13
Kara Suu
-7.59 °
19:21
08:00:32 18:44:34 10:44:02
Isfana
-4.93 °
19:21
08:12:38 18:59:11 10:46:33
Kyzyl-Suu
-11.62 °
19:21
07:42:25 18:21:34 10:39:09
At-Bashi
-9.85 °
19:21
07:49:29 18:32:09 10:42:40
Suluktu
-4.98 °
19:21
08:12:37 18:58:53 10:46:16
Nookat
-7.33 °
19:21
08:00:53 18:46:12 10:45:19
Tyup
-11.92 °
19:21
07:41:35 18:19:32 10:37:57
Aydarken
-6.32 °
19:21
08:05:32 18:51:46 10:46:14
Ak-Suu
-12.02 °
19:21
07:40:35 18:19:14 10:38:39
Kaindy
-8.52 °
19:21
08:00:28 18:38:10 10:37:42
Kemin
-9.98 °
19:21
07:52:22 18:30:10 10:37:48
Batken
-5.94 °
19:21
08:07:47 18:53:41 10:45:54
Sosnovka
-8.65 °
19:21
07:59:18 18:37:34 10:38:16
Kadzhi-Say
-10.99 °
19:21
07:45:25 18:25:11 10:39:46
Karavan
-7.01 °
19:21
08:02:40 18:47:53 10:45:13