Sonnenaufgang, Sonnenuntergang in Kirgisistan

Sonnenenstand in Bischkek (Kirgisistan)


Sonnenaufgang: {{loc.suninfo.sunrise}}
Sonnenuntergang: {{loc.suninfo.sunset}}
Tageslänge: {{loc.suninfo.dayLength}}

Asia/Bishkek
Sonnenwinkel: {{loc.suninfo.azimuth_format}}°
Sonnenhöhe: {{loc.suninfo.altitude_format}}°
Mittag: {{loc.suninfo.noon}}

Sonnenstand und Tageslänge der 50 größten Orte Kirgisistans

Ort Sonnenstand Uhrzeit Sonnenaufgang Sonnenuntergang Tageslänge
Bischkek
-6.98 °
18:29
08:29:31 17:52:35 9:23:04
Osh City
-4.85 °
18:29
08:30:01 18:06:20 9:36:19
Osch
-4.83 °
18:29
08:30:02 18:06:24 9:36:22
Dschalalabat
-5.14 °
18:29
08:30:20 18:04:29 9:34:09
Karakol
-9.45 °
18:29
08:13:12 17:38:28 9:25:16
Tokmok
-7.45 °
18:29
08:26:36 17:49:49 9:23:13
Kara-Balta
-6.46 °
18:29
08:32:19 17:55:43 9:23:24
Naryn
-7.41 °
18:29
08:19:46 17:51:08 9:31:22
Ösgön
-5.28 °
18:29
08:28:41 18:03:44 9:35:03
Balyktschy
-7.92 °
18:29
08:21:56 17:47:24 9:25:28
Talas
-5.26 °
18:29
08:37:53 18:03:00 9:25:07
Kyzyl-Kyya
-4.26 °
18:29
08:31:59 18:09:50 9:37:51
Bazar-Korgon
-5.00 °
18:29
08:31:39 18:05:13 9:33:34
Iradan
-4.24 °
18:29
08:32:07 18:09:55 9:37:48
Tash-Kumyr
-4.76 °
18:29
08:34:37 18:06:28 9:31:51
Kant
-7.16 °
18:29
08:28:32 17:51:29 9:22:57
Toktogul
-5.47 °
18:29
08:33:13 18:02:05 9:28:52
Cholpon-Ata
-8.60 °
18:29
08:18:54 17:43:16 9:24:22
Kara Suu
-4.95 °
18:29
08:30:15 18:05:39 9:35:24
Isfana
-2.28 °
18:29
08:41:15 18:21:22 9:40:07
Kyzyl-Suu
-9.13 °
18:29
08:14:19 17:40:27 9:26:08
At-Bashi
-7.18 °
18:29
08:19:48 17:52:37 9:32:49
Suluktu
-2.35 °
18:29
08:41:21 18:20:56 9:39:35
Nookat
-4.60 °
18:29
08:30:03 18:07:50 9:37:47
Tyup
-9.51 °
18:29
08:14:00 17:37:54 9:23:54
Aydarken
-3.58 °
18:29
08:34:17 18:13:49 9:39:32
Ak-Suu
-9.55 °
18:29
08:12:41 17:37:55 9:25:14
Kaindy
-6.34 °
18:29
08:33:03 17:56:23 9:23:20
Kemin
-7.70 °
18:29
08:24:52 17:48:26 9:23:34
Batken
-3.27 °
18:29
08:36:41 18:15:35 9:38:54
Sosnovka
-6.42 °
18:29
08:31:37 17:56:03 9:24:26
Kadzhi-Say
-8.49 °
18:29
08:17:02 17:44:21 9:27:19
Karavan
-4.31 °
18:29
08:31:51 18:09:29 9:37:38