Sonnenaufgang, Sonnenuntergang in Weißrussland

Sonnenenstand in Minsk (Weißrussland)


Sonnenaufgang: {{loc.suninfo.sunrise}}
Sonnenuntergang: {{loc.suninfo.sunset}}
Tageslänge: {{loc.suninfo.dayLength}}

Europe/Minsk
Sonnenwinkel: {{loc.suninfo.azimuth_format}}°
Sonnenhöhe: {{loc.suninfo.altitude_format}}°
Mittag: {{loc.suninfo.noon}}

Sonnenstand und Tageslänge der 50 größten Orte Weißrusslands

Ort Sonnenstand Uhrzeit Sonnenaufgang Sonnenuntergang Tageslänge
Minsk
-4.03 °
07:32
07:55:25 17:52:20 9:56:55
Homel
-1.66 °
07:32
07:38:23 17:42:06 10:03:43
Mahiljou
-2.46 °
07:32
07:44:20 17:41:12 9:56:52
Wizebsk
-2.90 °
07:32
07:48:02 17:38:36 9:50:34
Hrodna
-6.13 °
07:32
08:09:54 18:07:46 9:57:52
Brest
-5.89 °
07:32
08:06:49 18:11:57 10:05:08
Babruisk
-2.88 °
07:32
07:47:00 17:47:30 10:00:30
Baranawitschy
-4.73 °
07:32
07:59:50 18:00:20 10:00:30
Pinsk
-4.45 °
07:32
07:57:14 18:02:17 10:05:03
Orscha
-2.59 °
07:32
07:45:28 17:39:28 9:54:00
Novoye Medvezhino
-4.09 °
07:32
07:55:50 17:52:50 9:57:00
Masyr
-2.56 °
07:32
07:44:28 17:49:51 10:05:23
Malinovka
-4.09 °
07:32
07:55:50 17:52:57 9:57:07
Salihorsk
-3.76 °
07:32
07:52:56 17:55:01 10:02:05
Maladzyechna
-4.54 °
07:32
07:59:16 17:54:10 9:54:54
Nawapolazk
-3.88 °
07:32
07:55:21 17:44:09 9:48:48
Horad Barysaw
-3.58 °
07:32
07:52:27 17:47:48 9:55:21
Lida
-5.32 °
07:32
08:04:27 18:01:25 9:56:58
Polazk
-3.76 °
07:32
07:54:29 17:43:31 9:49:02
Zhlobin
-2.34 °
07:32
07:43:13 17:44:52 10:01:39
Svyetlahorsk
-2.43 °
07:32
07:43:47 17:46:35 10:02:48
Rechytsa
-1.98 °
07:32
07:40:33 17:44:35 10:04:02
Sluzk
-3.81 °
07:32
07:53:24 17:54:24 10:01:00
Schodsina
-3.64 °
07:32
07:52:49 17:48:48 9:55:59
Slonim
-5.13 °
07:32
08:02:31 18:03:13 10:00:42
Kobryn
-5.51 °
07:32
08:04:24 18:09:01 10:04:37
Waukawysk
-5.65 °
07:32
08:06:09 18:06:31 10:00:22
Kalinkavichy
-2.54 °
07:32
07:44:19 17:49:21 10:05:02
Smarhon’
-4.83 °
07:32
08:01:31 17:55:36 9:54:05
Rahatschou
-2.39 °
07:32
07:43:35 17:44:18 10:00:43
Asipovichy
-3.26 °
07:32
07:49:43 17:49:28 9:59:45
Horki
-2.21 °
07:32
07:42:39 17:37:44 9:55:05
Nawahradak
-4.96 °
07:32
08:01:41 18:00:02 9:58:21
Vilyeyka
-4.55 °
07:32
07:59:28 17:53:31 9:54:03
Byaroza
-5.21 °
07:32
08:02:37 18:05:50 10:03:13
Krychaw
-1.62 °
07:32
07:38:21 17:36:12 9:57:51
Luninyets
-4.06 °
07:32
07:54:40 17:59:10 10:04:30
Dsjarschynsk
-4.22 °
07:32
07:56:37 17:54:33 9:57:56
Ivatsevichy
-5.03 °
07:32
08:01:34 18:03:59 10:02:25
Hlybokaye
-4.27 °
07:32
07:57:58 17:48:47 9:50:49
Pastawy
-4.74 °
07:32
08:01:21 17:52:16 9:50:55
Mar’’ina Horka
-3.59 °
07:32
07:52:10 17:50:56 9:58:46
Pruzhany
-5.52 °
07:32
08:04:45 18:07:52 10:03:07
Dobrush
-1.45 °
07:32
07:36:56 17:40:46 10:03:50
Bychau
-2.40 °
07:32
07:43:47 17:42:32 9:58:45
Lyepyel’
-3.65 °
07:32
07:53:17 17:45:24 9:52:07
Kalodzishchy
-3.92 °
07:32
07:54:39 17:51:22 9:56:43
Masty
-5.66 °
07:32
08:06:23 18:05:35 9:59:12
Shchuchin
-5.58 °
07:32
08:06:00 18:04:18 9:58:18
Stowbtsy
-4.39 °
07:32
07:57:43 17:56:37 9:58:54