Wochenkalender 1973 für KW 41

KW 38 | KW 39 | KW 40 KW 42 | KW 43 | KW 44

Kalenderwoche 41


8
Ferien: NI, NW
Montag 08.10.1973

9
Ferien: NI, NW
Dienstag 09.10.1973

10
Ferien: NI, NW
Mittwoch 10.10.1973

11
Ferien: NI, NW
Donnerstag 11.10.1973

12
Ferien: NI, NW
Freitag 12.10.1973

13
Ferien: NI, NW, SH
Samstag 13.10.1973

14
Ferien: NI, SH
Sonntag 14.10.1973