Wochenkalender 1953 für KW 45

KW 42 | KW 43 | KW 44 KW 46 | KW 47 | KW 48

Kalenderwoche 45


2
Ferien: BW, NW, RP
Montag 02.11.1953

3
Ferien: NW, RP
Dienstag 03.11.1953

4
Ferien: NW, RP
Mittwoch 04.11.1953

5
Ferien: RP
Donnerstag 05.11.1953

6
Ferien: RP
Freitag 06.11.1953

7
Samstag 07.11.1953

8
Sonntag 08.11.1953