Wochenkalender 1997 für KW 2

KW 51 | KW 52 | KW 1 KW 3 | KW 4 | KW 5

Kalenderwoche 2


6
Ferien: BW, HB, HE, NI, NW, SN, SH
Montag 06.01.1997

7
Ferien: BW, HE
Dienstag 07.01.1997

8
Ferien: BW
Mittwoch 08.01.1997

9
Ferien: BW
Donnerstag 09.01.1997

10
Ferien: BW
Freitag 10.01.1997

11
Samstag 11.01.1997

12
Sonntag 12.01.1997