Sonnenaufgang, Sonnenuntergang in Kambodscha

Sonnenenstand in Phnom Penh (Kambodscha)


Sonnenaufgang: {{loc.suninfo.sunrise}}
Sonnenuntergang: {{loc.suninfo.sunset}}
Tageslänge: {{loc.suninfo.dayLength}}

Asia/Phnom_Penh
Sonnenwinkel: {{loc.suninfo.azimuth_format}}°
Sonnenhöhe: {{loc.suninfo.altitude_format}}°
Mittag: {{loc.suninfo.noon}}

Sonnenstand und Tageslänge der 50 größten Orte Kambodschas

Ort Sonnenstand Uhrzeit Sonnenaufgang Sonnenuntergang Tageslänge
Phnom Penh
-3.29 °
18:38
05:45:14 18:28:08 12:42:54
Takeo
-3.38 °
18:38
05:46:40 18:27:45 12:41:05
Sihanoukville
-2.38 °
18:38
05:52:18 18:32:10 12:39:52
Battambang
-1.16 °
18:38
05:49:38 18:37:29 12:47:51
Siem Reap
-1.66 °
18:38
05:46:34 18:35:15 12:48:41
Paoy Paet
-0.38 °
18:38
05:51:16 18:40:55 12:49:39
Kampong Chhnang
-2.81 °
18:38
05:45:08 18:30:14 12:45:06
Kampong Cham
-3.62 °
18:38
05:42:21 18:26:38 12:44:17
Pursat
-2.02 °
18:38
05:47:40 18:33:41 12:46:01
Ta Khmau
-3.35 °
18:38
05:45:14 18:27:52 12:42:38
Phumĭ Véal Srê
-3.38 °
18:38
05:46:43 18:27:46 12:41:03
Kampong Speu
-2.97 °
18:38
05:46:59 18:29:33 12:42:34
Koh Kong
-1.51 °
18:38
05:52:53 18:35:57 12:43:04
Prey Veng
-3.69 °
18:38
05:43:43 18:26:23 12:42:40
Suŏng
-3.83 °
18:38
05:41:42 18:25:44 12:44:02
Smach Mean Chey
-1.58 °
18:38
05:52:47 18:35:38 12:42:51
Stung Treng
-3.50 °
18:38
05:37:52 18:27:05 12:49:13
Tbêng Méanchey
-2.51 °
18:38
05:41:22 18:31:30 12:50:08
Svay Rieng
-4.27 °
18:38
05:42:27 18:23:51 12:41:24
Sisŏphŏn
-0.78 °
18:38
05:49:45 18:39:10 12:49:25
Kampot
-2.97 °
18:38
05:49:41 18:29:34 12:39:53
Kratié
-3.94 °
18:38
05:39:20 18:25:12 12:45:52
Kampong Thom
-2.84 °
18:38
05:43:30 18:30:05 12:46:35
Lumphăt
-4.43 °
18:38
05:33:52 18:22:58 12:49:06
Sâmraông
-1.05 °
18:38
05:46:36 18:37:58 12:51:22
Pailin
-0.72 °
18:38
05:52:24 18:39:26 12:47:02
Ban Lŭng
-4.34 °
18:38
05:33:26 18:23:22 12:49:56
Krong Kep
-3.14 °
18:38
05:49:21 18:28:49 12:39:28
Sênmônoŭrôm
-5.01 °
18:38
05:34:43 18:20:29 12:45:46