Sonnenaufgang, Sonnenuntergang in Kambodscha

Sonnenenstand in Phnom Penh (Kambodscha)


Sonnenaufgang: {{loc.suninfo.sunrise}}
Sonnenuntergang: {{loc.suninfo.sunset}}
Tageslänge: {{loc.suninfo.dayLength}}

Asia/Phnom_Penh
Sonnenwinkel: {{loc.suninfo.azimuth_format}}°
Sonnenhöhe: {{loc.suninfo.altitude_format}}°
Mittag: {{loc.suninfo.noon}}

Sonnenstand und Tageslänge der 50 größten Orte Kambodschas

Ort Sonnenstand Uhrzeit Sonnenaufgang Sonnenuntergang Tageslänge
Phnom Penh
-31.99 °
20:38
05:49:02 18:22:37 12:33:35
Takeo
-32.13 °
20:38
05:50:14 18:22:28 12:32:14
Sihanoukville
-31.19 °
20:38
05:55:42 18:27:02 12:31:20
Battambang
-29.80 °
20:38
05:54:03 18:31:20 12:37:17
Siem Reap
-30.26 °
20:38
05:51:06 18:29:00 12:37:54
Paoy Paet
-29.00 °
20:38
05:55:55 18:34:32 12:38:37
Kampong Chhnang
-31.46 °
20:38
05:49:12 18:24:26 12:35:14
Kampong Cham
-32.27 °
20:38
05:46:19 18:20:57 12:34:38
Pursat
-30.68 °
20:38
05:51:51 18:27:46 12:35:55
Ta Khmau
-32.06 °
20:38
05:48:59 18:22:23 12:33:24
Phumĭ Véal Srê
-32.13 °
20:38
05:50:16 18:22:29 12:32:13
Kampong Speu
-31.70 °
20:38
05:50:44 18:24:04 12:33:20
Koh Kong
-30.27 °
20:38
05:56:42 18:30:25 12:33:43
Prey Veng
-32.39 °
20:38
05:47:29 18:20:54 12:33:25
Suŏng
-32.48 °
20:38
05:45:39 18:20:04 12:34:25
Smach Mean Chey
-30.35 °
20:38
05:56:34 18:30:07 12:33:33
Stung Treng
-31.99 °
20:38
05:42:28 18:20:46 12:38:18
Tbêng Méanchey
-31.01 °
20:38
05:46:05 18:25:03 12:38:58
Svay Rieng
-32.98 °
20:38
05:46:03 18:18:31 12:32:28
Sisŏphŏn
-29.39 °
20:38
05:54:22 18:32:49 12:38:27
Kampot
-31.77 °
20:38
05:53:06 18:24:26 12:31:20
Kratié
-32.53 °
20:38
05:43:31 18:19:19 12:35:48
Kampong Thom
-31.45 °
20:38
05:47:46 18:24:06 12:36:20
Lumphăt
-32.87 °
20:38
05:38:27 18:16:40 12:38:13
Sâmraông
-29.58 °
20:38
05:51:28 18:31:22 12:39:54
Pailin
-29.40 °
20:38
05:56:43 18:33:23 12:36:40
Ban Lŭng
-32.76 °
20:38
05:38:08 18:16:57 12:38:49
Krong Kep
-31.95 °
20:38
05:52:42 18:23:44 12:31:02
Sênmônoŭrôm
-33.55 °
20:38
05:38:52 18:14:36 12:35:44