Sonnenaufgang, Sonnenuntergang in Kambodscha

Sonnenenstand in Phnom Penh (Kambodscha)


Sonnenaufgang: {{loc.suninfo.sunrise}}
Sonnenuntergang: {{loc.suninfo.sunset}}
Tageslänge: {{loc.suninfo.dayLength}}

Asia/Phnom_Penh
Sonnenwinkel: {{loc.suninfo.azimuth_format}}°
Sonnenhöhe: {{loc.suninfo.altitude_format}}°
Mittag: {{loc.suninfo.noon}}

Sonnenstand und Tageslänge der 50 größten Orte Kambodschas

Ort Sonnenstand Uhrzeit Sonnenaufgang Sonnenuntergang Tageslänge
Phnom Penh
-85.21 °
00:04
05:50:17 17:39:49 11:49:32
Takeo
-85.44 °
00:04
05:50:22 17:40:47 11:50:25
Sihanoukville
-86.70 °
00:04
05:55:06 17:46:05 11:50:59
Battambang
-86.00 °
00:04
05:58:20 17:45:30 11:47:10
Siem Reap
-85.34 °
00:04
05:55:53 17:42:39 11:46:46
Paoy Paet
-86.00 °
00:04
06:01:18 17:47:36 11:46:18
Kampong Chhnang
-85.23 °
00:04
05:51:48 17:40:17 11:48:29
Kampong Cham
-84.58 °
00:04
05:48:25 17:37:18 11:48:53
Pursat
-85.76 °
00:04
05:55:01 17:43:03 11:48:02
Ta Khmau
-85.20 °
00:04
05:50:05 17:39:44 11:49:39
Phumĭ Véal Srê
-85.45 °
00:04
05:50:23 17:40:49 11:50:26
Kampong Speu
-85.61 °
00:04
05:51:47 17:41:29 11:49:42
Koh Kong
-87.00 °
00:04
05:58:03 17:47:30 11:49:27
Prey Veng
-84.84 °
00:04
05:48:35 17:38:14 11:49:39
Suŏng
-84.42 °
00:04
05:47:35 17:36:35 11:49:00
Smach Mean Chey
-86.98 °
00:04
05:57:47 17:47:21 11:49:34
Stung Treng
-83.54 °
00:04
05:47:35 17:34:06 11:46:31
Tbêng Méanchey
-84.21 °
00:04
05:51:45 17:37:50 11:46:05
Svay Rieng
-84.44 °
00:04
05:46:23 17:36:39 11:50:16
Sisŏphŏn
-85.81 °
00:04
05:59:37 17:46:01 11:46:24
Kampot
-86.06 °
00:04
05:52:29 17:43:29 11:51:00
Kratié
-83.91 °
00:04
05:46:35 17:34:42 11:48:07
Kampong Thom
-84.85 °
00:04
05:51:16 17:39:03 11:47:47
Lumphăt
-82.67 °
00:04
05:43:30 17:30:04 11:46:34
Sâmraông
-85.01 °
00:04
05:57:54 17:43:23 11:45:29
Pailin
-86.59 °
00:04
06:00:30 17:48:03 11:47:33
Ban Lŭng
-82.56 °
00:04
05:43:40 17:29:51 11:46:11
Krong Kep
-85.93 °
00:04
05:51:51 17:43:02 11:51:11
Sênmônoŭrôm
-82.84 °
00:04
05:41:53 17:30:03 11:48:10