Sonnenaufgang, Sonnenuntergang in Kambodscha

Sonnenenstand in Phnom Penh (Kambodscha)


Sonnenaufgang: {{loc.suninfo.sunrise}}
Sonnenuntergang: {{loc.suninfo.sunset}}
Tageslänge: {{loc.suninfo.dayLength}}

Asia/Phnom_Penh
Sonnenwinkel: {{loc.suninfo.azimuth_format}}°
Sonnenhöhe: {{loc.suninfo.altitude_format}}°
Mittag: {{loc.suninfo.noon}}

Sonnenstand und Tageslänge der 50 größten Orte Kambodschas

Ort Sonnenstand Uhrzeit Sonnenaufgang Sonnenuntergang Tageslänge
Phnom Penh
-39.44 °
20:41
06:24:04 17:55:22 11:31:18
Takeo
-39.14 °
20:41
06:23:41 17:56:49 11:33:08
Sihanoukville
-37.85 °
20:41
06:28:06 18:02:26 11:34:20
Battambang
-38.29 °
20:41
06:33:25 17:59:47 11:26:22
Siem Reap
-38.98 °
20:41
06:31:11 17:56:42 11:25:31
Paoy Paet
-37.85 °
20:41
06:36:51 18:01:25 11:24:34
Kampong Chhnang
-39.41 °
20:41
06:26:10 17:55:16 11:29:06
Kampong Cham
-40.08 °
20:41
06:22:34 17:52:30 11:29:56
Pursat
-38.80 °
20:41
06:29:37 17:57:48 11:28:11
Ta Khmau
-39.45 °
20:41
06:23:48 17:55:22 11:31:34
Phumĭ Véal Srê
-39.13 °
20:41
06:23:41 17:56:51 11:33:10
Kampong Speu
-39.04 °
20:41
06:25:28 17:57:08 11:31:40
Koh Kong
-37.65 °
20:41
06:31:53 18:03:01 11:31:08
Prey Veng
-39.80 °
20:41
06:22:18 17:53:51 11:31:33
Suŏng
-40.24 °
20:41
06:21:39 17:51:51 11:30:12
Smach Mean Chey
-37.68 °
20:41
06:31:34 18:02:55 11:31:21
Stung Treng
-40.99 °
20:41
06:23:01 17:48:00 11:24:59
Tbêng Méanchey
-40.15 °
20:41
06:27:25 17:51:30 11:24:05
Svay Rieng
-40.11 °
20:41
06:19:46 17:52:36 11:32:50
Sisŏphŏn
-38.22 °
20:41
06:35:05 17:59:54 11:24:49
Kampot
-38.46 °
20:41
06:25:29 17:59:50 11:34:21
Kratié
-40.74 °
20:41
06:21:08 17:49:29 11:28:21
Kampong Thom
-39.75 °
20:41
06:26:01 17:53:39 11:27:38
Lumphăt
-41.93 °
20:41
06:18:54 17:44:01 11:25:07
Sâmraông
-38.89 °
20:41
06:33:53 17:56:45 11:22:52
Pailin
-37.67 °
20:41
06:35:21 18:02:33 11:27:12
Ban Lŭng
-42.01 °
20:41
06:19:17 17:43:35 11:24:18
Krong Kep
-38.54 °
20:41
06:24:45 17:59:29 11:34:44
Sênmônoŭrôm
-41.83 °
20:41
06:16:24 17:44:51 11:28:27