Sonnenaufgang, Sonnenuntergang in Kambodscha

Sonnenenstand in Phnom Penh (Kambodscha)


Sonnenaufgang: {{loc.suninfo.sunrise}}
Sonnenuntergang: {{loc.suninfo.sunset}}
Tageslänge: {{loc.suninfo.dayLength}}

Asia/Phnom_Penh
Sonnenwinkel: {{loc.suninfo.azimuth_format}}°
Sonnenhöhe: {{loc.suninfo.altitude_format}}°
Mittag: {{loc.suninfo.noon}}

Sonnenstand und Tageslänge der 50 größten Orte Kambodschas

Ort Sonnenstand Uhrzeit Sonnenaufgang Sonnenuntergang Tageslänge
Phnom Penh
-51.54 °
21:37
06:19:46 18:08:27 11:48:41
Takeo
-51.38 °
21:37
06:19:50 18:09:26 11:49:36
Sihanoukville
-50.12 °
21:37
06:24:33 18:14:46 11:50:13
Battambang
-49.93 °
21:37
06:27:53 18:14:05 11:46:12
Siem Reap
-50.58 °
21:37
06:25:27 18:11:13 11:45:46
Paoy Paet
-49.32 °
21:37
06:30:53 18:16:10 11:45:17
Kampong Chhnang
-51.33 °
21:37
06:21:20 18:08:54 11:47:34
Kampong Cham
-52.10 °
21:37
06:17:56 18:05:55 11:47:59
Pursat
-50.61 °
21:37
06:24:33 18:11:39 11:47:06
Ta Khmau
-51.57 °
21:37
06:19:34 18:08:23 11:48:49
Phumĭ Véal Srê
-51.37 °
21:37
06:19:51 18:09:28 11:49:37
Kampong Speu
-51.15 °
21:37
06:21:16 18:10:07 11:48:51
Koh Kong
-49.66 °
21:37
06:27:33 18:16:08 11:48:35
Prey Veng
-51.94 °
21:37
06:18:05 18:06:53 11:48:48
Suŏng
-52.29 °
21:37
06:17:05 18:05:12 11:48:07
Smach Mean Chey
-49.70 °
21:37
06:27:17 18:15:59 11:48:42
Stung Treng
-52.63 °
21:37
06:17:09 18:02:39 11:45:30
Tbêng Méanchey
-51.67 °
21:37
06:21:20 18:06:22 11:45:02
Svay Rieng
-52.38 °
21:37
06:15:52 18:05:18 11:49:26
Sisŏphŏn
-49.72 °
21:37
06:29:11 18:14:35 11:45:24
Kampot
-50.76 °
21:37
06:21:57 18:12:09 11:50:12
Kratié
-52.66 °
21:37
06:16:07 18:03:18 11:47:11
Kampong Thom
-51.57 °
21:37
06:20:49 18:07:38 11:46:49
Lumphăt
-53.62 °
21:37
06:13:04 17:58:38 11:45:34
Sâmraông
-50.26 °
21:37
06:27:30 18:11:55 11:44:25
Pailin
-49.35 °
21:37
06:30:02 18:16:38 11:46:36
Ban Lŭng
-53.62 °
21:37
06:13:15 17:58:24 11:45:09
Krong Kep
-50.88 °
21:37
06:21:18 18:11:43 11:50:25
Sênmônoŭrôm
-53.80 °
21:37
06:11:25 17:58:39 11:47:14